Logo

Poppenrod
Wahlberechtigte 167
Wähler/innen 128 76,65 %

Anzahl

Prozent

OB Poppenrod - Summe Kandidaten-Stimmen 597 100,00 %
Thomas Simon, OB Poppenrod 231 38,69 %
Peter Erb, OB Poppenrod 83 13,90 %
Manuela Klitsch, OB Poppenrod 88 14,74 %
Mirko Hartung, OB Poppenrod 43 7,20 %
Jens Stramm, OB Poppenrod 49 8,21 %
Peter Weinbörner, OB Poppenrod 64 10,72 %
Kevin Klein, OB Poppenrod 39 6,53 %
Ortsbezirk